UAB “ Ingstad & Co ” savo klientams teikia profesionalias tarpininkavimo paslaugas muitinėse, apimančias platų paslaugų spektrą: nuo preliminaraus mokesčių paskaičiavimo, dokumentų rengimo iki dokumentų pateikimo ir atstovavimo muitinėje.

UAB “ Ingstad & Co ” įtraukta į muitinės tarpininkų sąrašą. O kompanijos vardu muitinei deklaracijas ir įvairius dokumentus rengia bei kitokias reikalingas paslaugas teikia muitinės tarpininko atstovai.

Visos mūsų teikiamos muitinės tarpininko paslaugos nukreiptos į tai, kad klientų muitinės procedūros būtų planuotos, organizuotos, korektiškos, užimtų kuo mažiau laiko bei atitiktų aktualių teisės aktų reikalavimus. Muitinės procedūros – tai  sąlygų ir reikalavimų sąvadas, kuriame apibrėžta prekėms ir transportui taikomų muitų, mokesčių, apribojimų ir draudimų tvarka, jos taikymas ES muitų teritorijoje ir už jos.

Įmonei, kuri nori eksportuoti ar importuoti savo produkciją iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos šalių), pirmiausia teks išsiaiškinti, kaip tokią veiklą reglamentuoja Muitų tesės aktai. Šiuos darbus puikiai gali atlikti muitinės tarpininkas. Kad neatbaidytų baimė plėstis į kitas šalis, ieškoti naujų partnerių ar tiekėjų užsienyje, siūlome kreiptis konsultacijai į mūsų įmonę, kurioje dirba patyrę muitinės tarpininkai. Jei tik panorėsite, mūsų muitinės tarpininkai Vilniuje, gavę iš Jūsų eksportuojamo ar importuojamo krovinio lydinčius dokumentus, muitinei pateiks elektroninę muitinės deklaraciją Jūsų vardu. Pagal Muitinės įstatymo 30 straipsnio nuostatą, Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje atstovauti kitiems asmenims muitinėje, kai pateikiama muitinės deklaracija, veikdami atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita bei jo interesais, turi teisę tik muitinės tarpininkas. Muitinės tarpininkas ir įmonė tik turi pasirašyti tarpininkavimo sutartį. Tarpininkavimo sutartis yra tas dokumentas, kuriame apibrėžiamos muitinės tarpininko ir užsakovo atsakomybės, paskiriamas muitinės tarpininko atstovas, suderama tarpininkavimo paslaugos kaina, muitinės procedūros atlikimo terminai. Muitinės tarpininko paslaugos reglamentuojamos bendrosiomis Paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Muitinės tarpininko atstovas pagal užsakovų pateiktus  dokumentus (sutartis, sąskaitas) užpildo muitinės formalumams atlikti reikalingus dokumentus ir pateikia muitinei. Priklausomai nuo pasirinktos muitinės procedūros (importas, eksportas, reeksportas), reikia užpildyti atitinkamą rinkinį dokumentų, tokių kaip muitinės deklaracija,   CMR važtaraštis, kilmės sertifikatai, leidimai, serifikatai, rašytinės instrukcijos. Muitinės tarpininko atstovas turi savo asmeninį, visoje Europos Sąjungoje galiojantį elektroninį parašą (EORI kodą). Tokiu būdu jis prisiima atsakomybę už muitinės deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumą. Atkreipiame dėmesį, kad praktiškai visos deklaracijos muitinei pateikiamos internetu, naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (MDAS).

Muitinės deklaracija – nustatytos formos ir nustatytu būdu atliekamas veiksmas, kuriuo asmuo pareiškia savo pageidavimą, kad prekėms būtų įforminta muitinės procedūra.

Siekdami savo klientus apsaugoti nuo papildomų rūpesčių, susijusių su muitinės formalumais, mūsų įmonės muitinės tarpininko atstovai Vilniuje savo klientams teikia ir kitas paslaugas:

 • muitinės dokumentų rengimas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus
 • krovinio ir jį lydinčių dokumentų ruošimas,
 • klientų atstovavimas muitinėje
 • garantijų teikimas importo ir tranzito procedūroms ir kt.
 • konsultacijos įvairių muitinės procedūrų klausimais
 • muitinės tarpininkas Vilniaus oro uoste (VNO)

INGSTAD & Co muitinės tarpininkai formina bendruosius administracinius dokumentus įvairioms muitinės procedūroms: vidiniam ir išoriniam muitiniam tranzitui, prekių išleidimui į laisvą apyvartą Sąjungos muitų teritorijoje, eksportui išgabenamos iš Sąjungos muitų teritorijos į trečiąsias šalis, muitiniam sandėliavimui ir t.t. Muitinės procedūros atliekamos suprantant, kad klientams svarbu parengtų dokumentų korektiškumas ir terminai.

2018 m. liepos 31 d. įmonei buvo suteiktas tarptautinis įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (AEO) statusas ir išduotas leidimas muitinės formalumų supaprastinimams (AEOC). Šis statusas įmonei buvo suteiktas pateikus nemažai informacijos apie savo sąžiningą ir skaidrią veiklą. Tai tik patvirtina, kad UAB “Ingstad & Co” yra patikimas partneris, o mūsų muitinės tarpininko atstovai, atitinkantys praktinius kompetencijos ir profesinės kvalifikacijos standartus bei turintys ne mažesnę kaip trejų metų su muitinės klausimais susijusią praktinę patirtį, gali užtikrinti kokybiškų muitinės procedūrų paslaugų savalaikį vykdymą. Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, atitinkantys AEO kriterijus, be papildomų sąlygų gali teikti atstovavimo paslaugas ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

AEO statuso teikiami privalumai:

 • pripažįstamas visose ES šalyse narėse;
 • suteikiamas taikant vienodus kriterijus visose ES šalyse narėse;
 • taikomas žemesnis rizikos, susijusios su saugumo ir saugos aspektais, lygis;
 • taikomas ne toks griežtas fizinis ir dokumentinis tikrinimas;
 • pirmenybė vykdant siuntų kontrolę, jeigu jos buvo pasirinktos tikrinimui. Tai reiškia, kad jeigu įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo deklaruotos siuntos atrenkamos fiziniam ar dokumentų tikrinimui, šie tikrinimai atliekami pirmumo tvarka.
 • patikimo, pagal saugumo ir saugos aspektus, partnerio pripažinimas tarptautiniu mastu.

Tuo tarpu, kai ne kiekviena logistikos įmonė turi muitinės tarpininko atstovų, INGSTAD & CO gali didžiuotis savo patyrusių specialistų komanda.

Susisiekite su mumis: [email protected]


  Įveskite apsaugos kodą
  captcha


  * Šiuos laukus privaloma užpildyti