Lietuvoje muitinės deklaracija turi būti pildoma sekančioms muitinės procedūroms: negrąžinamasis eksportas, išleidimas laisvai cirkuliuoti, muitinis tranzitas, muitinis sandėliavimas, laikinasis įvežimas perdirbti, laikinasis įvežimas, laikinasis išvežimas perdirbti, laikinasis išvežimas.

Negrąžinamas eksportas – kai Sąjungos prekės išgabenamos iš Sąjungos muitų teritorijos į trečiąsias šalis arba išgabenamos į specialiąsias fiskalines teritorijas (DA 134 str.)

Išleidimas laisvai cirkuliuoti (importas vidaus vartojimui) – tai ne Sąjungos prekių išleidimas į laisvą apyvartą. Atlikus šią muitinės procedūrą prekės ima laisvai cirkuliuoti Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje. Įforminus šią muitinės procedūrą importuotojas privalo sumokėti už prekes nustatyto dydžio importo muitą ir kitus mokesčius (akcizas, pridėtinės vertės mokestis).

Muitinis tranzitas – tai muitinės prižiūrimų prekių gabenimas tarp muitinės įstaigų.  Gabenant prekes tranzitu už jas nėra sumokėti importo muitai ir kiti mokesčiai, todėl gabenant prekes tranzitu muitinei reikia pateikti garantiją arba sumokėti užstatą.

Muitinis sandėliavimas – kai muitinės nustatytose vietose, tam tikrose muitinės prižiūrimose patalpose ar  muitinės sandėliuose, laikomos iš užsienio įvežtos prekės už kurias nesumokėti importo muitai ir mokesčiai.

Laikinasis įvežimas perdirbti – tai ne Bendrijos prekės, kurios įvežamos perdirbimo, apdorojimo procedūroms, remontui, o iš jų gauti perdirbtieji produktai reeksportuojami atgal į užsienį. Taikant šią procedūrą įvežtos prekės sąlygiškai neapmokestinamos importo muitais ir mokesčiais, o iš jų gauti ir reeksportuojami kompensaciniai produktai – eksporto muitais ir mokesčiais. Laikinai įvežtos perdirbti prekės arba iš jų pagaminti kompensaciniai produktai turi būti išgabenti atgal į užsienį per muitinės nustatytą reeksporto laikotarpį.

Laikinasis įvežimas – tai ne Sąjungos prekių įvežimas į muitų teritoriją. Ši procedūra atliekama tik gavus muitinės leidimą. Įforminus laikinojo įvežimo procedūrą, ne Sąjungos prekės, kurias ketinama reeksportuoti (nepakeitus jų pavidalo, išskyrus jų normalų nusidėvėjimą dėl įprastinio naudojimo), gali būti naudojamos pagal tikslinę paskirtį Sąjungos muitų teritorijoje, visai arba iš dalies jas atleidžiant nuo importo muito. Dažniausiai tokia procedūra taikoma prekėms, kurios skirtos demonstruoti arba naudoti parodose, mugėse ar panašiuose renginiuose; prekės, įvežamos švietimo, mokslo ir kultūros tikslais; keleivių įvežami asmeniniai daiktai ir sporto reikmėms skirtos prekės; turizmo informacinė medžiaga ir kt.

Laikinasis išvežimas perdirbti – tai Sąjungos prekės, deklaruotos laikinojo išvežimo perdirbti procedūrai. Įforminus laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, prekės gali būti laikinai eksportuojamos perdirbimui. Iš šių prekių gauti perdirbtieji produktai gali būti išleidžiami į laisvą apyvartą visai arba iš dalies juos atleidžiant nuo importo muito. Šiuo atveju būtina pateikti atitinkamą prašymą.

Ingstad & Co muitinės tarpininko atstovas gali atlikti visas reikiamas muitinės procedūras kliento vardu, tiesiog reikia pasirašyti muitinės tarpininko paslaugų sutartį.

Susisiekite su mumis: [email protected]


    Įveskite apsaugos kodą
    captcha


    * Šiuos laukus privaloma užpildyti