Pavojingi kroviniai ypatingi tuo, jog jiems taikomi specialūs transportavimo reikalavimai, siekiant pašalinti arba sumažinti riziką žmonėms, aplinkai ar turtui atsirandančią transportavimo grandinėje dėl krovinio specifikos. Visi pavojingi kroviniai turi turėti tinkamą pakuotę ir ženklinimą, kuris yra visuotinai suprantamas ir naudojamas. Šie kroviniai turi būti sandėliuojami,  pakraunami ir vežami tinkamai, remiantis tarptautiniuose reglamentuose apibrėžtais normatyvais. Kiekvienas pavojingų medžiagų transportavimo grandinės dalyvis turi būti atidžiai išanalizavęs rizikas ir susipažinęs su veiksmais, kurių reikia norint sumažinti galimą žalą ir nelaimingus atsitikimus. Netinkamai gabenamas ar sandėliuojamas toks krovinys gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, aplinkos ir vandens  užterštumo priežastimi, taip pat sukelti gaisrą, sprogimą, kitų krovinių,  transporto priemonių, statinių ir įrenginių pažeidimus.

Pavojingų krovinių vežimas viena iš daugelio Ingstad & Co teikiamų logistikos paslaugų. Todėl komanda nuolat atnaujina savo žinias, taiko praktinį patyrimą ir žino, kaip elgtis su šio tipo kroviniais, kaip reaguoti ir ką daryti, jei vis dėlto pavojingų krovinių pervežimo grandinėje atsiranda nenumatytos aplinkybės. Darbuotojai yra visiškai pasiruošę ir parengti priimti jūsų pavojingų krovinių gabenimo iššūkius. Kadangi pavojingų krovinių vežimas ir sandėliavimas reikalauja ypatingų saugos priemonių, mūsų įmonės specialistai atidžiai parenka transportą, kuris deramai pritaikytas įvairių pavojingų krovinių gabenimui. Ingstad & Co kompanija savo klientams taip pat gali suteikti informacijos apie maršrutus, kuriais draudžiama ar rekomenduojama vežti pavojingus krovinius, parengti būtinus dokumentus: transporto priemonės dokumentus, siuntėjo deklaraciją, raštišką instrukciją (ar instrukcijas tarptautinio vežimo atveju) vairuotojui, pakonsultuoti transporto priemonių ženklinimo, transporto priemonių saugos įrangos, krovinio tvirtinimo klausimais.

Pavojingi kroviniai skirstomi į devynias kategorijas:

 1. Sprogstamosios medžiagos
 2. Dujos
 3. Degūs skysčiai
 4. Degios kietos medžiagos
 5. Oksiduojančios medžiagos
 6. Toksiškos ir infekcinės medžiagos
 7. Radioaktyviosios medžiagos
 8. Korozijos
 9. Įvairūs pavojingi kroviniai

Kelių transporte pavojingiems kroviniams apibūdinti yra naudojama tarptautinė sąvoka: ADR. Išvertus iš prancūzų kalbos tai reiškia:  “Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais“, kuri 1957 m. pasirašyta Ženevoje ir šiuo metu vienija 40 šalių. Nuo 1995 m. sutarties susitariančiąja šalimi yra ir Lietuva.

Kiekvienas transporto priemonės, gabenančios pavojingus (ADR)  krovinius, vairuotojas  privalo turėti specialų ADR sertifikatą, bei specialiai paruoštą transporto priemonę su atitinkama įranga.  Pagal ADR   apibrėžimas „ pavojingų krovinių vežimas “ apima ne tik krovinio transportavimo procesą, tai ir pavojingo krovinio parengimas išsiųsti (identifikavimas, klasifikavimas, pakavimas, privalomos dokumentacijos tvarkymas), visas krovos operacijas, pervežimą transporto priemone bei esant reikalui trumpalaikį sandėliavimą. Todėl  tiek pavojingo krovinio siuntėjas, tiek pervežimo paslaugos organizatorius,  tiek vežėjas, tiek gavėjas privalo išmanyti ADR reikalavimus. Atsižvelgiant pavojingų krovinių transportavimo būdą, privalomi šie dokumentai: pavojingų krovinių transporto dokumentas / važtaraštis, rašytinė instrukcija (tarptautinio vežimo atveju ir instrukcijos keliomis kalbomis)  vairuotojui, transporto priemonės tinkamumo vežti konkrečius pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatas, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimas, leidimas atlikti transporto operaciją, leidimas kai kurias pavojingas medžiagas įvežti į paskirties vietą, išvežti iš jos ar vežti per ją tranzitu, pavojingų atliekų vežimo lydraštis.

Dažniausiai gabename šiuos pavojingus krovinius: tepalą, trąšas, dažus, chemijos pramonės gaminius ir kitas pavojingas medžiagas.

Pagal ADR nuostatas, pavojingų krovinių vežimas organizuojamas:

 1. Palaidai/suverstinai, t. y. kietų nesupakuotų medžiagų ar gaminių vežimas transporto priemonėse, konteineriuose biriems kroviniams;
 2. Pakuotėse, t. y. atitinkamoje, specialiai pavojingam kroviniui skirtoje taroje (statinėse, balionuose, kanistruose, dėžėse, maišuose, vidutinės talpos konteineriuose, slėginiuose būgnuose ir pan.), supakuotų medžiagų ar gaminių vežimas, taip pat gaminių vežimas rėme ar transporto pakrovimo įtaisuose atvirose, uždarose ar dengtose transporto priemonėse, konteineriuose;
 3. Cisternose, t. y. skystų, kietų (piltinių/biralinių) krovinių, suspaustų, suskystintų bei ištirpintų slegiant dujų vežimas konteinerinėmis, nuimamomis, kilnojamomis ar stacionariomis cisternomis.

Norime pastebėti, kad ličio baterijų kroviniai ar baterijos esančios prietaisuose (telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose, elektriniuose paspirtukuose ar pan.) taip pat yra pavojingi kroviniai ir jie turi būti atitinkamai ženklinami ir transportuojami.

Pavojingų krovinių gabenimas kelių transportu vykdome šiomis kryptimis:

Skandinavija – Lietuva, Latvija, Estija – Skandinavija

Vakarų Europa – Lietuva, Latvija, Estija – Vakarų Europa

Rusija ir NVS – Lietuva, Latvija, Estija – Rusija ir NVS.

Poreikiui esant pavojingus krovinius į/ iš Lietuvos galime ekspedijuoti ir kitomis kryptimis iš / į visas pasaulio šalis.

Susisiekite su mumis: [email protected]


  Įveskite apsaugos kodą
  captcha


  * Šiuos laukus privaloma užpildyti