Varje transport av profilöverskridande gods och extra tungt gods är unik. Denna typ av gods kräver speciella transportlösningar såväl nationellt som internationellt – detta erbjuder vi våra kunder. UAB INGSTAD & CO samarbetar och erbjuder sin service till internationella byggföretag, handelsföretag för jordbruksmaskiner, ståltillverkare och andra icke-standard produkter.