Regelbundna router för fullast såväls om för styckegods i följande relationer:

  • Västeuropa – Litauen – Västeuropa
  • Skandinavien – Litauen – Skandinavien
  • Västeuropa – Ryssland och andra CIS länder
  • Skandinavien – Ryssland och andra CIS länder