Vi utför godstransporter baserat på de allmänna speditör villkoren för Litauiska speditörer (LEBES 2015) och CMR-konventionen. Vilka reglerverk begränsar speditörernas ansvar för försvunnit eller skadat gods:

The carrier’s liability for carriage by air is limited to 19 SDRs / kg (~ 23 EUR / gross kg)

The carrier’s liability for carriage by road is limited to 8.33 SDR / kg (~ 10 EUR / gross kg).

 The carrier’s liability for carriage by sea is limited to 2 SDRs / kg (~ 2.5 EUR / gross kg) or 666.67 SDRs / container (~ 815 EUR / container).

Transportören är inte ansvarig för någon som helst skada som inte är beroende på transportörens fel, varför förlust inte kompenseras om denna har uppkommit på grund av bristfällig förpackning eller felaktig information. Om godsets  värde är väsentligt högre än transportörens ansvaret täcker, rekommenderar vi kunder att teckna transportvaruförsäkring. Vänligen meddela oss i så fall, varvid vi tecknar denna tilläggsförsäkring.

INGSTAD & CO vägleder företag om olika projekt-genomförande frågor. Vi utför logistikstudier vilka ökar företagens effektivitet samt ger snabbare kundservice. Undersökningen brukar omfatta flera olika delar: Utvärdering av transporter, internationella frakter, handels- och tilläggstjänster, handelsformaliteter.

Vänligen låt oss veta om ni har några frågor.